vertaler

TAAL ALS VERVOERMIDDEL

Sinds 2007 is Papieren Vliegtuig de naam waaronder ik actief ben als dichter en als freelancevertaler Duits, Engels en Nederlands.
Ik vertaal boeken, liedjes en uiteenlopende teksten. Voor vertaalbureaus vertaal ik teksten over onder andere geneeskunde, toerisme, sport, technische en juridische onderwerpen.
Tijdens mijn opleiding aan de Landbouwuniversiteit Wageningen en in diverse functies bij een ondernemersvereniging en verschillende overheden heb ik kennis opgedaan over recreatie & toerisme, natuur & landschap, ruimtelijke ordening, waterhuishouding, milieu, openbaar vervoer en wonen, zorg & welzijn. Van die kennis maak ik dankbaar gebruik bij mijn vertaalwerk.

Voor een offerte of meer informatie: bel 0627310275 of mail. Als je op de hoogte wilt blijven van mijn activiteiten, kun je je inschrijven voor mijn nieuwsbrief. Die verschijnt onregelmatig, maar niet vaker dan een keer per maand.

DIE SPRACHE ALS VERKEHRSMITTEL

Papieren Vliegtuig (Papierflugzeug) ist der Name für die Arbeit von Marion Steur (1966). Sie ist eine freiberufliche niederländische Übersetzerin und Dichterin.
Marion Steur übersetzt Bücher, Lieder und unterschiedliche Texte. Für verschiedene Übersetzungsbüros übersetzt sie Texte über unter anderen Medizin, Tourismus, Sport, technische Themen und juristische Sachen. Sie übersetzt vom Deutschen und Englischen ins Niederländische und umgekehrt.
Ihre Ausbildung am Landwirtschaftsuniversität Wageningen und verschiedenen Funktionen bei einem Unternehmerverband und bei mehreren Behörden, haben ihr Wissen in Tourismus & Erholung, Natur & Landschaft, Raumordnung, Wasserhaushalt, Umwelt, öffentliche Verkehrsmittel und Wohnung, Gesundheit & Sozialwesen eingebracht. Al dieses Wissen benutzt sie für ihre Übersetzungsarbeit.

Für Anfragen oder weitere Informationen konnten Sie anrufen (+31627310275) oder eine E-mail schicken.

LANGUAGE AS VEHICLE

Papieren Vliegtuig (Paper Plane) is the name for the work of Marion Steur (1966). She is a freelance translator and poet in Holland.
Marion Steur translates books, songs and various texts. For translation agencies she translates texts on medicine, tourism, sports, technical subjects and legal matter. Her languages are English, German and Dutch.
During her education at Wageningen University and Research Centre and in several positions at an association of entrepreneurs and a number of governmental services, she acquired knowledge of tourism & recreation, nature & landscape, spatial planning, water management, environment, public transport and housing, care & welfare. She takes advantage of this knowledge in her translations.

For an offer or more information: call +31627310275 or send an e-mail.