werk in uitvoering

MISS gaat een film maken. Het materiaal is verzameld, nu volgt arrangeren, regisseren en monteren. Er is tijd.

MISS is een organisch weefsel van woord en beeld, gevormd door Ine van Son en Marion Steur