vliegtuig-turquoise-logo

 

 

 

Wat gebeurt er en wat wordt er eigenlijk bedoeld? Daartussen ligt een zee aan mogelijkheden. Daar put ik uit om in woord en kleur een beeld te schetsen van wat ik om me heen zie. En bij het vertalen van teksten speur ik tussen al die mogelijkheden naar de best passende betekenis in het Nederlands. Met mijn Papieren Vliegtuig passeer ik grenzen van taal, bewustzijn en verbeelding.

De ene vleugel van het vliegtuig is gemaakt van po√ęzie. Met mijn geschilderde gedichten wil ik mensen, ook mezelf, even losmaken uit de dagelijksheid. Ik streef ernaar om alle soorten bewustzijn op elkaar aan te sluiten. Woorden vormen mijn belangrijkste instrument, maar ze volstaan niet. Taal is niet bij machte alles te zeggen. Ik probeer tekst en beeld zo veel mogelijk met elkaar te combineren. Woorden, kleuren en vormen werken op elkaar in en vullen elkaar aan.

Taal als voertuig van boodschappen over de taalgrens is de andere vleugel van het vliegtuig. Het is een uitdaging om een tekst vol taaie formuleringen te doorgronden en er dan een toegankelijke Nederlandse tekst van te maken. Het is een feest om mooie zinnen een nieuw model te mogen geven, zodat ze ook het Nederlandse taalgebied kunnen bestrijken.