contact

Papieren Vliegtuig is de eenmanszaak van Marion Steur (KvK 30225157, btw-nummer NL001616410B55).

Behalve voor vrij werk van Marion Steur kun je bij Papieren Vliegtuig terecht voor gedichten op maat en workshops. Als richtprijzen (incl. btw) hanteer ik € 250 voor een gedicht op basis van een gesprek en € 150 voor een workshop. Daarbij ga ik uit van maximaal een uur reistijd vanaf Doesburg.

Bij speciale wensen voor materialen of uitvoering, langere afstanden of een activiteit op locatie komen we in overleg tot een passende afspraak.

Neem gerust contact op. Dat kan per e-mail via marion@papierenvliegtuig.eu en telefonisch via +31 6 273 10 275 (ook voor sms-, whatsapp- of telegrambericht).

Wil je op de hoogte blijven? Abonneer je dan op de nieuwsbrief  van Papieren Vliegtuig. Die verschijnt onregelmatig, maar niet vaker dan een keer per maand.

Privacyverklaring

Papieren Vliegtuig, gevestigd aan De Kilder 12 in Doesburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Marion Steur is de Functionaris Gegevensbescherming van Papieren Vliegtuig en zij is te bereiken via info@papierenvliegtuig.eu.

Papieren Vliegtuig verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Dit zijn de persoonsgegevens die wij verwerken: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en overige persoonsgegevens die je zelf geeft.

Papieren Vliegtuig verwerkt persoonsgegevens om:

    • goederen en diensten bij je af te leveren
    • onze nieuwsbrief te verzenden
    • je zo nodig te kunnen bereiken
    • je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
    • te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals onze belastingaangifte.

Papieren Vliegtuig bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Papieren verstrekt gegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Papieren Vliegtuig gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Papieren Vliegtuig en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek hiertoe sturen naar info@papierenvliegtuig.eu.

Tot slot wil Papieren Vliegtuig je wijzen op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de link https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 6 december 2021.